Back to top

Som Turisme: un viatge entre el compromís i la responsabilitat

Irene Cumplido Gavaldà
9 abr. 2024

La cooperativa amb seu a Figueres es presenta dins del sector amb una proposta alternativa que posa el centre la sostenibilitat i la participació comunitària.

Fomentar un turisme responsable i ecosocial. Aquest és l’objectiu que va motivar la creació de la cooperativa Som Turisme, un projecte innovador impulsat per un equip de cinc dones provinents d’experiències i sectors professionals ben diversos. Són la Mariana Vilnitzky, la Xandra Troyano, la Mar Padilla, la Noemí Morales i la Silvia Grünig, un equip que, d’acord amb els principis de la democràcia participativa, pren les decisions de manera consensuada amb el propòsit de defensar unes pràctiques turístiques basades en l’equitat, el respecte al medi i les necessitats de l’economia local.

Antídot al desenvolupisme

“L’origen de Som Turisme té lloc arran d’una feliç concatenació de trobades entre persones que miràvem d’aixecar una proposta diferent dins del sector turístic”. Així ho recorden Vilnitzky i Troyano, que expliquen com, després de coincidir en una cooperativa internacional que volia ser l’alternativa ètica a Airbnb, “vam dissenyar un desplegament reticular a Catalunya a fi d’agrupar les diferents experiències partidàries d’avançar cap a un model de transició ecosocial en aquest àmbit”.

Fruit d’aquesta feina, el projecte va obtenir l’any 2022 la subvenció que atorga el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat en el marc del ‘Projecte Singular’, gràcies al qual “vam crear la cooperativa” comenta Morales. Per aquesta especialista en Màrqueting, en la creació de Som Turisme també va influir constatar com el turisme ha experimentat un creixement desmesurat al nostre país (només el 2019 va rebre uns 20 milions de visitants estrangers) seguint lògiques desenvolupistes que obvien les greus afectacions que generen, com ara la massificació i l’impacte sobre el medi. “A causa d’aquestes dinàmiques, els veïns i veïnes han vist degradat l’entorn i, en l’àmbit laboral, com s’ha precaritzat la feina del personal dels hotels i dels locals de restauració”.

La cooperativa denuncia el greuge que provoca l’economia de plataforma (Airbnb, Booking, Uber...), associada al sector turístic, així com les pràctiques monopolistes

A aquests perjudicis, la cooperativa afegeix el greuge que provoca l’economia de plataforma (Airbnb, Booking, Uber...), associada al sector turístic, així com les pràctiques monopolistes, la despersonalització dels barris i, finalment, la gentrificació que es produeix amb el canvi d’usos del parc d’habitatge.

Una anàlisi polièdrica

En aquest sentit, un dels elements que distingeix Som Turisme és la defensa d’un model sostenible que, a diferència de la majoria d’operadors, l’important no rau a fer negoci, sinó en accions respectuoses amb l’ecosistema i beneficioses per les comunitats locals.

“No creiem que la solució passi per augmentar els preus dels establiments, perquè això només faria que el turisme estigués l’abast d’uns pocs privilegiats. Creiem que tothom té dret a viatjar, descansar i omplir-se de natura, raó per la qual apostem perquè el turisme tinguin en compte els límits del planeta i, en la mesura del possible, no contribueixi a l’extractivisme més voraç”, indiquen des de la cooperativa.

Amb aquest objectiu, la cooperativa contacta amb agents turístics, administracions públiques i la societat civil en general, a qui els proposa que s’adhereixin al seu manifest. Un document on detallen l’activitat que desenvolupen en cinc paràmetres d’anàlisi: Espai i entorn; Consum; Socioeconòmics i laborals; Corresponsabilitat; i Certificacions. “Aquest sistema de feedback, que no vol caure en la tirania de la qualificació venjativa, ens permet observar si s’adapten als criteris estipulats en matèria de sostenibilitat i responsabilitat ecosocial”.

Som Turisme ha implementat certificacions que mesuren els impactes mediambientals i orienten als clients cap al consum de Km0 i la compensació d’emissions

Ara com ara, entre les mesures que Som Turisme ha implementat hi ha desenes de certificacions que mesuren els impactes mediambientals i orienten als clients cap a una transició energètica, el consum de Km0 i la compensació d’emissions. “Totes aquestes iniciatives parteixen d’un diàleg previ i són acceptades pels operadors com pels mateixos turistes”. En la reducció del consum d’aigua, per exemple, alguns allotjaments ja estan posant mitjans per evitar el malbaratament alhora que ajuden el turista a comprometre-s’hi. “Conscienciar sobre l’impacte ambiental, des del respecte i apel·lant a una tasca engrescadora i col·lectiva, és una de les nostres missions principals”.

Microdestaciones, la clau de volta

Per Som Turisme, tan rellevant és modificar les polítiques dels agents vinculats al turisme, com treballar en els valors de la transparència, el feminisme, l’ajuda mútua, la redistribució i el rigor professional. Així és com planteja la seva feina diària, conscient que “a través de l’horitzontalitat i la participació en la presa de decisions, tothom s’implica en el projecte i accedeix als recursos de manera responsable”. Una forma d’actuar que, segons les integrants de la cooperativa, facilita la conciliació amb la vida personal i permet compensar les càrregues de feina que es produeixen periòdicament.

En aquest model de governança, també té un paper clau el protagonisme i la corresponsabilitat de tots els agents implicats, ja que “a banda d’una cooperativa de serveis, som una cooperativa de consum”. Això fa que les experiències resultants es basin en microdestinacions en les quals participen els petits agents de la zona, la qual cosa repercuteix positivament en les comunitats locals. En altres paraules: “Som Turisme dissenya un model de negoci propi per cada destinació turística, que es tradueix en paquets i productes adreçats a tot el públic, però també models de serveis B2B adreçats als nostres socis de serveis”.

La cooperativa també es dedica a l’assessorament, la consultoria i la formació, tant als col·lectius del sector com a les institucions i els consumidors en general

A banda d’oferir aquests paquets turístics, l’altra funció de la cooperativa radica en l’assessorament, la consultoria i la formació, tant als col·lectius del sector com a les institucions i els consumidors en general. Una àrea que ha guanyat pes després que la cooperativa s’hagi coordinat amb el grup de recerca Noutur (Noves perspectives de Turisme i Oci) de la UOC i reforçat els vincles amb algunes cooperatives del Baix Llobregat o l’Ateneu de Terres Gironines, amb qui estudia bastir la primera microdestinació de la xarxa.

“El repte és crear una plataforma cooperativa internacional que sigui sostenible econòmicament i fer-ho sense capital especulatiu”, indiquen des de Som Turisme. Un procés pel qual preveuen anys d’inversió, però el qual confien que contribuirà a demostrar les grans fortaleses que, des d’una òptica social, econòmica i ecològica, té el model turístic reticular.

UN PUNTAL PER A L’ECONOMIA SOCIAL

Enfront del “greenwashing” o capitalisme verd, que promouen el lobby turístic tradicional i la nova economia de plataforma, totes dues extractivistes, Som Turisme emergeix com una proposta prometedora. La seva estructura cooperativa, centrada en la participació activa i la sostenibilitat, vol ser un mirall per aquelles empreses interessades a abraçar un enfocament més ètic i inclusiu.

És, per aquesta raó, que, malgrat totes les dificultats, ofereix experiències turístiques que van més enllà de la simple transacció comercial, sinó que abracen els valors de l’equitat, el bé comú i la responsabilitat ambiental.

Autoria: 
Irene Cumplido Gavaldà