Back to top

La Titaranya: comunitat i solidaritat al cor de Valls

Maria Pujol
28 maig 2024

La cooperativa d’habitatges sorgida a la capital de l’Alt Camp, la primera creada per sòcies físiques i jurídiques, treballa amb la voluntat que el patrimoni serveixi a les necessitats socials de la població.

La Titaranya, tal com s’autodefineix a la seva web, “és una cooperativa d’habitatges i locals en cessió d’ús al cor del Barri Antic de Valls”. Amb l’aposta de garantir una residència assequible en sintonia amb una vida digna, les sòcies del projecte busquen solucions per fer front a les necessitats que requereix disposar d’una llar, vetllant per una estabilitat permanent i factible d’assumir.

Tanmateix, resulta interessant subratllar que, atès el seu vessant humà, s’aboca en la creació d’un vincle solidari i relacional entre les veïnes, on el sentiment comunitari s’aviva amb l’oportunitat que participin en la gestió del programa i abastir-se de fonts econòmics propis que els hi permetin superar situacions adverses (per exemple, una circumstància d’atur laboral).

La Titaranya conté dos usos diferenciats, el consum i el mateix habitatge, a fi que les persones usuàries disposin de serveis compartits i estalviïn força el preu

Sota la fórmula d’una cooperativa integral, La Titaranya conté dos usos diferenciats, el consum i el mateix habitatge, de manera que les persones usuàries disposin de serveis compartits, entre els quals l’atenció a domicili, així com la neteja o abastiment d’internet i llum, tot unint forces i estalviant força el preu de cost.

Recuperació i accessibilitat

Tais Bastida, soci de l’entitat, explica que el projecte es va idear els anys 2015 i 2016 entre el Casal Popular la Turba, que arran del seu creixement, necessitava ampliar l’espai, i un grup de famílies (membres del mateix Casal) que mostraven interès a resoldre els problemes derivats de la manca d’accés a un sostre digne. En aquesta línia, el 2019 es va fundar la cooperativa i, posteriorment, es van comprar els primers immobles escollits.

“Vam trigar tres anys i escaig pentinant tot el Barri Antic, que a banda de ser un dels més degradats de Catalunya, acumula molts problemes vinculats a la pobresa”, comenta Bastida, que a la pregunta respecte a l’emplaçament dels habitatges, és molt clar: “l’entitat impulsora del projecte està ubicada a la mateixa part vella, on el compromís és acabar amb aquesta degradació”.

Un projecte en moltes branques

La Titaranya compta amb 11 entitats i cooperatives sòcies que tenen el dret d’ús exclusiu o compartit dels locals rehabilitats. La unió de perfils socials, tècnics i professionals diferenciats aporta, sens dubte, una mirada transversal que enriqueix la posada en comú de tots elles. Entre els diversos projectes que agrupa, destaquen:

El Casal Popular La Turba, nascut el 1997 amb l’objectiu de “crear un espai polític i cultural alternatiu per a la ciutat”. És l’entitat impulsora del projecte, a més de sòcia de la cooperativa i participant de la propietat dels edificis.

L’Economat SCCL, una cooperativa de treball sense ànim de lucre constituïda el 2016 que té el propòsit de “desenvolupar l’economia social, solidària i cooperativa al Camp de Tarragona”. També és sòcia de la Titaranya i, en ella, s’encarrega de la part social.

La Dinamo, creada l’any 2016, aquesta fundació cerca “fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a l’habitatge, així com normalitzar la seva existència”. És la responsable de traçar el pla econòmic-financer de la Titaranya i ha participat en la compra de les finques.

Coop57, la cooperativa de finances ètiques, que va iniciar la seva activitat el 1986, busca “fórmules econòmiques i de desenvolupament col·lectiu que ajudin a transformar la societat en positiu”. A més d’aportar el finançament de la promoció i participar en la compra dels immobles, ha generat una nova línia d’activitat que, sota el nom ‘Sòl Comunitari’, pretén desmercantilitzar el patrimoni d’enorme importància social i mediambiental.

Sostres dignes pel centre històric

La primera promoció de la Titaranya ofereix pisos que estan dividits en dos edificis del centre històric de Valls, els quals abracen una superfície aproximada de 2.400 m². El passat 4 de novembre de 2023 es va inaugurar el primer d’ells, conegut com a Ca Rostué, una finca del segle XIII declarada com a Bé cultural d’interès local que disposa de tres plantes, un celler soterrani i un pati interior.

Així, amb la idea de conservar el seu valor patrimonial, la cooperativa l’ha reformat perquè combini l’ús d’habitatge amb activitats culturals, socials i econòmiques. Després de rebre tots els permisos, ja té els primers residents.

La cooperativa està a punt d’iniciar la planificació del que serà la segona fase promocional, per la qual, segons Tais Bastida, “ja comptem amb algunes persones interessades”

Situat al número 23 del carrer Carnisseria, Can Rostué acull fins a set pisos de protecció oficial, tres locals, una sala polivalent i altres àrees que, gràcies al seu ús comunitari, contribueixen a la lluita contra l’especulació. Pel que fa a les vies d’accés, les veïnes que s’hi han establert han dipositat una entrada de 20.000 € (serà retornable si en un futur decideixen marxar), alhora que s’han fet càrrec d’una quota mensual més baixa respecte a la que fixa el mercat. Un sistema que, a cavall entre la compra i el lloguer, els permet gaudir d’una major independència econòmica i estabilitat personal.

En aquests moments, La Titaranya està a punt d’iniciar la planificació del que serà la segona fase promocional, per la qual, segons Bastida, “ja comptem amb algunes persones interessades”. S’espera que al llarg d’aquest any es treballi en la formació i la recerca de finançament per començar la rehabilitació de l’edifici que ja té en propietat. Aquest immoble, ubicat als números 14, 16 i 18 del carrer dels Metges, disposarà d’una vintena d'habitatges i locals als baixos, la qual cosa el convertirà en una experiència pionera en el nostre territori.

Autoria: 
Maria Pujol