Back to top

Tandem Go: retribució flexible per millorar l’economia social

Redacció
23 maig 2022

La cooperativa integrada a Tandem Social posa en marxa un mecanisme que permet els empleats del Tercer Sector Social incrementar el seu poder adquisitiu consumint els serveis que necessiten en el seu dia a dia. 

Disposar de més sou cobrant el mateix. Aquesta és la raó que mou Tandem Go, un projecte de gestió econòmica creat amb la intenció d’ajudar les organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS) i del Tercer Sector (TS) a millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores. “En l’actual conjuntura econòmica, crèiem que calia una eina que garantís als treballadors d’aquest sector disposar de més partint del mateix salari”, expliquen des de Tandem Social.

Per inversemblant que sigui semblar, la fórmula que proposta aquesta cooperativa és ben senzilla: una persona que cobra 25.000 € anuals, pot augmentar el seu net disponible fins a 2.250 € l’any destinant una part d’aquest a consumir serveis bàsics que estan exempts d’IRPF, com ara restaurants, transport públic, escola bressol, assegurança mèdica o estudis i formacions. “Amb aquest sistema, la persona no ha de fer cap canvi ni prescindir de res; tan sols accedir als serveis que utilitza quotidianament; i gràcies a fer-ho, augmentarà el seu poder adquisitiu”.

Estalvi en positiu

Tandem Social explica que la finalitat de la iniciativa és fer créixer l’ESS i el Tercer Sector Social, on la mitjana salarial és un 5% inferior respecte al món privat i la retenció del talent un 23% menor, d’aquí “la necessitat de millorar les seves condicions i la seva estabilitat”. En aquest sentit, plantegen la fórmula de fomentar el consum dels seus serveis, cosa que permetrà millorar les condicions de les persones que hi estan implicades i, de retruc, contribuirà a la retenció de talent.

Segons la cooperativa, a còpia de reforçar aquestes accions, l’empleat pot veure incrementat el seu poder adquisitiu fins a 2.250 € l’any. Una quantitat que pot variar en relació amb el salari anual i a l’import que cada persona decideixi assignar a cadascun dels serveis que vulgui adquirir. Així, per exemple, una família amb nadons a l’escola bressol pot aconseguir, gràcies a la retribució flexible, estalviar-se una mitjana anual de tres mensualitats.

Tandem Go posa a disposició una aplicació a través de la qual les entitats poden gestionar el pla de retribució flexible sense que suposi càrregues administratives addicionals

Per fer-ho efectiu, Tandem Go posa a disposició de les entitats una aplicació, a través de la qual aquestes poden dissenyar i gestionar el pla de retribució flexible sense que suposi càrregues administratives addicionals. “Les treballadores poden contractar els serveis de manera voluntària i flexible, adaptant el pla a les seves necessitats. Poden decidir l’import que destinaran a les despeses de restauració (fins a 220 € mensuals) o transport públic (fins a 136 € mensuals), contractar una assegurança mèdica per a elles i els seus familiars (fins a 500 € anuals), o pagar l’import de la mensualitat de l’escola bressol i de les formacions que cursin”, indica Jaume Oller, impulsor de la iniciativa.

A criteri d’Oller, la retribució flexible és una fórmula adient per a les persones treballadores de l’economia social. “Aquest és el motor que ens va moure a activar una acció que ja funciona en el sector privat, amb la diferència que nosaltres posem les persones al centre i promovem els productes i serveis de l’Economia Social i Solidària”. Per Jaume Oller, la previsió és que, durant els anys vinents, la cooperativa ofereixi els serveis de Tandem Go a 350 organitzacions del sector, generant un increment de poder adquisitiu anual de 3,2M € per a 5.000 persones treballador. “Però si tenim en compte que a Catalunya existeixen 12.000 organitzacions de l’ESS i el TS, l’impacte potencial en l’increment de poder adquisitiu de la implementació d’aquest sistema podria arribar fins als 183M € anuals, abraçant un total de 290.000 persones treballadores”.

Gràcies al seu caràcter innovador, Tandem Go ha estat seleccionat com a projecte singular d’intercooperació per part del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

EXEMPLE PRÀCTIC D’UN CERCLE VIRTUAL

Tandem Go exemplifica el seu projecte en un cas pràctic: en una organització de 40 persones treballadores, on el 10% paga escola bressol, el 80% demana imports de restauració i transport públic i el 10% contracta assegurança mèdica per a elles i la seva família, l’augment del poder adquisitiu total de les treballadores arribaria als 28.660 €. Per la cooperativa, la quantitat que hauria d’abonar només seria de 80 € anuals per persona treballadora, sumant un total de 3.280 €. Els avantatges, doncs, serien plausibles tant pels empleats com per l’enfortiment de la mateixa Economia Social i Solidària.

Autoria: 
Redacció