Back to top

Som Ecologística: pedals per a una ciutat amable i sostenible

Irina Illa
25 jun 2023

Diverses entitats de repartidors s’uneixen en una xarxa cooperativa per afavorir un sistema de distribució de mercaderies socialment just i respectuós amb el medi ambient.

Som Ecologística va néixer el desembre de 2017, quan es va constituir a Girona com a cooperativa. Però no va ser fins a l’abril d’aquest 2023 que ha assolit el segon grau a partir de la integració de Biciclot, Bike Logic, Coop de pedal, Granollers pedala, La Sarrià, La Rerrassenca, Les Mercedes, L’Henbi i Mensakas. Una conjunció d’experiències que s’ha anat gestant a mesura que ha millorat la intercomunicació entre elles.

“Va ser durant la pandèmia que, per mitjà del whatsapp, vam acordar l’enfocament de la xarxa”, explica Eddy Roca, tècnic de la cooperativa. La iniciativa ha acabat d’agafar empenta sota l’impuls de ‘Projectes singulars’, un programa de la Generalitat de Catalunya que recolza econòmicament les noves cooperatives que donen feina a col·lectius en risc d’exclusió social.

Logística i ecologia: el cercle virtuós

L’aparició de projectes relacionats amb l’ecologística fa anys que té lloc al nord d’Europa. Però no a Catalunya, on les primeres iniciatives daten de 2017, moment en què diversos grups van integrar-se a la Federació europea.

La nova plataforma reivindica l’ús de la bicicleta i els cicles de càrrega com a mitjans més sostenibles de transport de mercaderies i serveis

Roca indica que la majoria d’experiències, com és el cas de Som Ecologística, reposen en un manifest en el qual es reivindica l’ús de la bicicleta i els cicles de càrrega com a mitjans més sostenibles de transport de mercaderies i serveis. Al costat d’aquest criteri, també hi apareix la cooperativització del treball, la dignificació laboral de la ciclologística, a més de la inclusió en el sector de persones migrants o en risc d'exclusió social. I, en sintonia amb tot això, s’inclou la igualtat de drets a partir de la feminització, la configuració d’un sistema de nodes coordinats que funcionin en xarxa i, finalment, l’aliança amb el moviment agroecològic per la sobirania alimentària i la transició ecosocial.

És, a força d’incrementar aquests vincles, que Som Ecologistíca pretén donar resposta a les necessitats del sector i pressionar les grans empreses de repartiment perquè acabin amb unes condicions laborals que, a criteri de la plataforma, són infrahumanes i malmeten la biodiversitat.

Alternativa emergent

La nova cooperativa, resultat de la coordinació dels diferents col·lectius, segueix tres eixos específics. El primer és mancomunar serveis, entre els quals la bicimissatgeria exprés, la paqueteria urgent, la distribució d’última milla mitjançant la xarxa de nodes locals, la creació de rutes de distribució, l’emmagatzematge, així com la distribució sota demanda de tràmits, la compra de bicicletes i la contractació d’una assegurança.

En segon lloc, Som Ecologística també es planteja assessorar els projectes emergents a fi i efecte que actuïn d’acord amb els principis de l’economia social i solidària. I, en darrer terme, impulsar campanyes i actuacions que afavoreixin la conscienciació entorn de les virtuts del repartiment ecològic. Una qüestió, aquesta última, sobre la qual Eddy Roca hi insisteix en particular: “encara avui la majoria de les ciutats amb més de 50.000 habitants no estan implantant les zones de baixes emissions necessàries”, si bé el tècnic de la cooperativa reconeix que algunes poblacions catalanes han aprovat polítiques per frenar l’impacte que està causant el canvi climàtic a ulls de la ciutadania. “A Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Mataró, Sabadell, Terrassa i Granollers ja s’han adoptat algunes mesures interessants”, afegeix Roca.

Traçant el futur

Amb tot i que el context és més favorable que anys anteriors, Som Ecologística adverteix que encara hi ha molt a recórrer. Especialment pel que fa al paper de les institucions, a les quals exhorta perquè el 2024, que serà l’Any europeu de la Bicicleta, posin en marxa programes encaminats a promoure i desplegar la missatgeria ecològica.

Per Som Ecologística, en la mesura que les experiències treballin coordinament, podran condicionar les polítiques públiques en matèria de repartiment i missatgeria

En aquest sentit, Eddy Roca adverteix que, en línies generals, la majoria d’administracions opten per contractar els serveis de les mateixes empreses operadores de transport. Una pràctica que, per la plataforma, hauria de canviar en benefici de les cooperatives que aposten per criteris laboralment justos i ambientalment no agressius. Per Roca, això només succeirà en la mesura que aquestes experiències s’incardinin i treballin coordinament fins a condicionar les polítiques públiques en matèria de repartiment i missatgeria. “Formant nexes podem tenir més presència en el sector i influir perquè se’ns tinguin en compte”.

La constitució, aquest 2023, de Som Ecologística en cooperativa de segon grau és un pas determinant en aquesta direcció, ja que gràcies a mancomunar serveis, facturarà i donarà servei a deu ciutats de manera coordinada. A partir d’aquí, serà quan les coses aniran més rodades perquè el model es posicioni, es generin microhubs de ciclologística i, en un futur, la missatgeria ecològica esdevingui un servei publico-cooperatiu ajustat als principis de l’economia social i la defensa del medi natural.

Autoria: 
Irina Illa