Back to top

Les cooperatives d’alumnes escullen el seu Consell Rector

Redacció
25 maig 2022

En el marc d’una Assemblea celebrada a Barcelona, AlumnesCoop posa a debat la seva estratègia i tria els representants del seu principal òrgan de gestió.

Prop de dos-cents infants, joves i docents de quaranta cooperatives d’alumnes de Catalunya van trobar-se aquest passat dimarts, dia 24, a Barcelona per intercanviar experiències i escollir els membres que integraran el nou Consell Rector. L’Assemblea General d’AlumnesCoop, que va tenir lloc a les Cotxeres de Sants, es va convocar davant la necessitat de renovar el principal òrgan de coordinació d’aquesta plataforma i després de dos anys en què, a causa de la pandèmia, no s’havia pogut celebrar presencialment.

Els participants de les escoles cooperatives, pertanyents a centres concertats com de titularitat pública, van dedicar el matí de la jornada a intercanviar experiències entorn de l’activitat econòmica que desenvolupen en els seus respectius instituts. I això inclou des d’organitzar tallers per costejar-se el viatge de final de curs, gestionar un hort urbà, realitzar continguts audiovisuals per a festes i altres esdeveniments, establir un servei d’atenció de la gent gran al barri o dissenyar un espai més sostenible. Experiències, totes elles, basades en la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Eines per a l’arrelament

Ja a la tarda de l’Assemblea General, AlumnesCoop va escollir les cinc persones que formaran part del Consell Rector, el compromís del qual és reunir-se a mitjans de juny per assignar els càrrecs i marcar un calendari d’accions pels dos anys de mandat que tindran per endavant.

AlumnesCoop he anat sumant projectes que, per mitjà de l’autogestió i l’anàlisi crític de la realitat, aspiren a contribuir a la transformació social i democràtica de la societat

Segons va afirmar Marta Rebollar, presidenta d’EscolesCoop, “les cooperatives d’alumnes serveixen per aprendre aspectes pràctics i de caràcter organitzacional, ja que treballen des de la constitució de la cooperativa, passant pel funcionament, la tria de l’activitat, la presa de decisions, l’avaluació o l’impacte social”. En aquest sentit, es plantegen com un marc idoni per adquirir competències i habilitats tenint l’alumne en el centre de l’estratègia pedagògica.

D’ençà de la seva constitució el 2016, quan va ser impulsada per EscolesCoop, AlumnesCoop he anat sumant projectes que, per mitjà de l’autogestió i l’anàlisi crític de la realitat, aspiren a contribuir a la transformació social i democràtica de la societat.

Els darrers anys, i amb vista a estendre les diferents experiències arreu de Catalunya, EscolesCoop ha creat el Marc metodològic per a la creació de cooperatives d’alumnes a fi que els docents tinguin una guia per acompanyar les cooperatives d’alumnes i incentivar-ne la creació a les escoles; alhora que ha construït un mapa en línia per ubicar i visibilitzar les cooperatives d’alumnes. Unes iniciatives que, a parer dels seus promotors, són un referent de la participació i la democràcia a les escoles.

Autoria: 
Redacció