Back to top

L’Eixida: una baula per la transformació social del territori

Redacció
26 oct. 2023

Ja fa sis anys d’ençà que L’Eixida treballa per potenciar les pràctiques autogestionàries i transformadores que afloren a la comarca del Vallès. Aquest ha estat el propòsit d’una cooperativa que, en la seva pràctica diària, dota d’eines i coneixements útils a les entitats usuàries perquè puguin dur a terme la seva activitat de manera autònoma i el més sostenible possible.

Per desenvolupar aquesta tasca, l’entitat ha establert tres línies de treball. D’una banda, l’Eix Creixement, que comprèn la facilitació dels mecanismes necessaris per tal que els projectes arranquin en condicions i es relacionin amb el seu entorn social. “Cada iniciativa amb la qual treballem depèn de la realitat que l’envolta i només amb una interacció positiva podrà esdevenir un actor consolidat”, expliquen.

L'Eixida posa a disposició de les entitats els mitjans perquè assoleixin "un clima relacional on regni la confiança i una comunicació fluida, empàtica i honesta"

El segon vector de l’Eixida és l’Eix Comunitat, on s’engloben el conjunt d’habilitats i tècniques que proporciona a les entitats. “Posem a disposició els mitjans perquè assoleixin un clima relacional on regni la confiança i una comunicació fluida, empàtica i honesta a fi que els seus processos grupals i personals siguin satisfactoris”, indiquen, per tot seguit afegir: “i ho fem des d’una mirada feminista i transformadora”. Per l’Eixida, el feminisme és la palanca de canvi per combatre el mecanisme repressiu que aplica el patriarcat en l’entorn laboral i institucional. “Lluitem per situar les cures, la conciliació, la vida de les persones i el treball reproductiu en el centre de l’estructura operativa de cada projecte”, apunten.

També s’incardina en aquesta lògica un darrer Eix, el Territorial, la voluntat del qual és promoure nous models de desenvolupament en els àmbits de l’habitatge, la cultura, la sobirania alimentària, el comerç o l’urbanisme local. “Ho duem a terme des dels principis de la participació directa, la resiliència, la incidència socioeconòmica i la transformació social”. 

Aposta per enfortir la col·laboració amb les institucions, a les quals ofereix programes i tallers a fi que s’impliquin en la consolidació del cooperativisme

Així, a través de la recerca, els plans de viabilitat, la formació i l’acompanyament, L’Eixida busca estendre el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària a l’àrea del Vallès, pel qual també considera fonamental la intercooperació. Prova d’això, és el treball conjunt amb el Teler Cooperatiu (nucli local de la XES a Sabadell) i Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. Però no només: amb l’ànim de garantir el bon funcionament de les entitats, aposta per enfortir la col·laboració amb les institucions, a les quals ofereix models, programes i tallers a fi que s’impliquin en la consolidació del cooperativisme a escala local i comarcal. “D’aquesta manera és com anem propagant un model d’economia i governança alternatiu al capitalisme i fem de l’Economia Social i Solidària una opció cada vegada més real dins del nostre territori i de la societat en general”.

 

PODEU VEURE UNA BREU PRESENTACIÓ EN EL VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=e7DtWLtGPf4&t=1s

 

L’EIXIDA, SCCL    

Doctor Puig, 14 local

080202 Sabadell

Telèfon: 93 743 09 81

Mail: hola@leixida.org 

Web: www.leixida.org

Autoria: 
Redacció