Back to top

Ramona Flores Mota: “Tractar els aspectes biològics, socials i físics de la persona dignifica les cures”

Almena Cooperativa Feminista
5 abr. 2023

Som amb tu és una cooperativa d’atenció a persones en situació de dependència, i, des de la seva creació, l’any 2020, participa en diverses instàncies dels barris barcelonins de Nou Barris i Trinitat Nova. Parlem amb Ramona Flores Mota, una de les sòcies treballadores.

Quins són els elements transformadors de Som amb tu?

D’entrada, que es tracta d’un projecte liderat i executat per persones migrants en el sector de les cures. També li donem molta importància al fet que el personal sigui professional, qualificat per al servei. Actualment som tres qui atenem les demandes de les persones usuàries i, si després el projecte requereix contractar més personal, buscarem personal qualificat que atendrà les noves necessitats.

Quina és la vostra perspectiva sobre les cures?

Entenem que, en tot procés de cura, la família ha d’estar present des del moment que es contracta el servei. Amb ella es fixen les expectatives, i sempre hi estem en contacte perquè és qui coneix més les necessitats de les persones usuàries. A partir d’aquí, el Pla d’Actuació Individual que elaborem tindrà la garantia de ser més operatiu i efectiu.

I, específicament, què significa per vosaltres “cura digna”?

El treball i l’atenció centrada en la persona, en la qual es tingui en compte la recuperació de la seva autonomia. Per això treballem des de l’enfocament biopsicosocial, en què valorem els seus aspectes biològics, socials i físics. Considerem que incloure’ls dignifica les cures.

Com treballeu per dignificar la situació de les dones migrants que es dediquen a les cures?

En la mesura que pateixen una situació d’irregularitat administrativa en què no se’ls preserva els seus drets, mirem que rebin un salari just i, a l’hora de contractar-les, que sigui sota el Règim General de la Seguretat Social, rebutgem el Règim Especial. Per nosaltres, dignificar les cures passa perquè les migrants tinguin els mateixos drets que els empleats de qualsevol altre ofici o professió.

Quina és la vostra vinculació en la xarxa “Cura Digna”? Us és útil?

Ens ha ajudat molt a créixer i a materialitzar-nos en cooperativa. Però destacaria la formació que ens ha proporcionat, perquè, com deia, quan vam entrar-hi tot just estàvem naixent.

I de les entitats que integren la plataforma, què n’heu après?

Ha estat molt inspirador conèixer la seva trajectòria i com han afrontat els seus processos de transformació i creixement. A part que, a través d’elles, podem visualitzar-nos i donar-nos suport en l’aspecte formatiu, econòmic o a l’hora de presentar subvencions i projectes conjunts.

Ara per ara, quines són les vostres reivindicacions?

Principalment la igualtat d’oportunitats, perquè pel col·lectiu migrant, encara hi ha moltes dificultats amb vista a constituir-se com a cooperativa dins de l’economia social i solidària. Nosaltres mateixes vam estar molt temps en el procés de constitució perquè una de les companyes no tenia papers. I després ens trobem en problemes burocràtics que limiten l’accés al mercat laboral i a les diferents ofertes formatives. L’ESS n’hauria de prendre més consciència, i més quan el nombre de persones vulnerables que s’hi troben ha anat augmentant.

 

Autoria: 
Almena Cooperativa Feminista