Back to top

Javier Alemán: “La banca ètica resisteix les crisis i inverteix en el bé comú”

Irina Illa
6 abr. 2021

L’antropòleg Javier Alemán, professor del departament de treball social de la Universitat Pública de Navarra (PNA), acaba de publicar Sobre clasificación, definición y prácticas bancarias éticas en España. Un estudi en què aquest veterà activista d’ATTAC actualitza les bases d’aquelles entitats financeres que actuen amb finalitats ètiques.

La banca ètica té encara un escàs recorregut. On se situen els seus orígens?

Es remunten als anys 70 als Estats Units, on durant de la guerra del Vietnam, tant els moviments estudiantils, la ciutadania com l’església es mobilitzen i es pregunten sobre el destí de les seves inversions. En canvi, en el context espanyol, els primers moviments no es produeixen fins a la progressiva privatització del sistema bancari a la dècada dels 90. Començarà a tenir més presència a partir de l’any 2000 i en particular amb les darreres crisis, davant les quals ha sabut donar resposta i ser una alternativa a la banca tradicional.

En l’àmbit econòmic impera la lògica keynesiana de les “crisis periòdiques”. Quines han estat les lliçons de les últimes crisis?

La principal és que, així com en períodes de bonança la banca tradicional es mostra dinàmica, en etapes de recessió pateix moltes turbulències que poden portar a la desaparició progressiva de les caixes d’estalvi, bancs i cooperatives de crèdit, o bé l’absorció d’aquestes en grans monopolis. Prova d’això és la desaparició del Banco Popular o la recent fusió entre Caixabank i Bankia. Després cal tenir en compte que, en contextos de dificultat, els bancs centrals estatals com el Banc Central Europeu solen injectar diners a la banca privada amb el supòsit de salvaguardar l’economia. Diners que no s’han canalitzat cap al bé públic sinó que han revertit en inversions especulatives, el que coneix com l’“Economia de casino”.

Quines són les principals diferències entre la banca ètica i la tradicional?

Una i altre ofereixen un mateix servei i producte. La diferència rau en el fet que, mentre la banca tradicional especula i no té en compte els perjudicis que pot causar sobre el sector energètic, tecnològic o alimentari, la banca ètica inverteix en economia real. No sols això: fa una entrevista per conèixer el projecte i les persones que estan interessats a rebre un crèdit, cosa que no passa amb la banca tradicional, que només persegueix la devolució del crèdit.

 

El destí dels projectes també és fonamental. És així?

Exacte, després trobem que, mentre la banca ètica inverteix en projectes vinculats a l’economia social i solidària, la banca tradicional no té inconvenient a l’hora de finançar projectes que malmeten el medi o s’ocupen de la fabricació i venda d’armament. També és important que, així com la banca tradicional està conformada per grans accionistes, la banca ètica està configurada per associats i associades que participen dels principis de transparència, coherència i solidaritat.

La gran distinció, doncs, es troba en els valors i la manera en què operen cadascuna?

Això és fonamental, a banda de les inversions, ja que en coherència amb els seus fonaments, la banca ètica afavorirà les iniciatives que requereixin una aportació social. En altres paraules: la banca ètica és aquella en què les seves accions estan dirigides a potenciar una economia i una societat més humana i justa. A l’Estat espanyol, les màximes representats són Fiare Banca Ètica, Triodos Bank i Colonya-Caixa Pollença, a banda de dues entitats que no tenen fitxa bancària però que funcionen com a tals, que són Coop57 i Oikocredit.

Què ofereix de particular una banca ètica?

L’ètica aplicada o cosa que és el mateix: un model de vida i d’existència basat en el bé comú, sense oblidar, òbviament, l’eficiència en els resultats i la gestió.

Veus possible que el conjunt del sistema bancari s’alineï amb aquest model ètic?

La majoria de persones escullen un banc per les facilitats que li proporciona, mentre el vessant ètic queda relegat a un perfil de clients que s’interessa on van a parar les inversions. Caldria canviar l’actual paradigma i que la gent també valorés el destí que tenen els seus diners. Perquè, lluny de la teoria segons la qual una banca ètica no és rendible, els resultats indiquen al contrari: és més solvent que la banca tradicional. De fet, cap banca ètica ha fet fallida malgrat els efectes que han causat les darreres crisis en el sistema financer.

Autoria: 
Irina Illa