Back to top

Àurea Gómez, Rosa Chacón i Esmeralda Imaz: “Les cures són clau en el sosteniment de la vida”

Almena Cooperativa Feminista
23 gen. 2023

La cooperativa Integral pretén ser una alternativa a la medicina tradicional i oferir un servei multidisciplinari i amb una visió holística de les persones, a les quals acompanya perquè tinguin una posició activa sobre la seva salut. D’aquest aspecte, i la participació de l’entitat en la xarxa Cura Digna, parlen amb Àurea Gómez, Rosa Chacón i Esmeralda Imaz, tres de les sòcies.

Quina és la trajectòria d’Integral?

ÀUREA GÓMEZ (À.G.): La cooperativa va sorgir el 1878 del col·lectiu que editava la revista Integral, la qual agrupava a persones que ens sentíem identificades amb la filosofia d’una vida més natural i sostenible. Després vam obrir el local a Barcelona i, amb els anys, el projecte es va separar i ha passat per diferents etapes jurídiques.

Per quina raó vau convertir-vos en cooperativa?

ESMERALDA IMAZ (E.I.): Era la forma més alineada amb la nostra manera de treballar i, alhora, la més rupturista, en haver de triar entre la sanitat pública i la privada. En aquest sentit, el centre pot ser una alternativa, ja que entenem la cura com un mitjà de transformació personal.

Quin és l’actual impacte d’Integral?

ROSA CHACÓN (R.C.): Més que l’impacte, el més rellevant és haver-nos mantingut a contracultura i sense perdre de vista l’essència humana, cosa que actualment està ressorgint. En cada acció, tenim la sensació que fer un món més saludable i que podem generar benestar. Es tracta, finalment, d’avançar cap a un altre model de societat.

La manera d’organitzar-vos respon a aquesta idea?

À.G.: Aquest és altre element: analitzar quin rol han de tenir els socis i sòcies, però també les treballadores i les col·laboradores. D’aquí que fem reunions periòdiques perquè el treball en equip s’impregni de totes les activitats.

Formeu part de la xarxa Cura Digna. Quina implicació hi teniu?

R.C.: D’entrada vam veure que la majoria d’entitats estaven relacionades en la cura a persones grans o dependents. Hi faltava, doncs, la part de la salut, de la qual nosaltres tenim experiència gràcies als professionals que aporten serveis de fisioteràpia, acupuntura, infermeria, consells de prevenció o alimentació. Una mirada que ha enriquit els serveis a domicili, on també s’inclouen les perspectives de cuidar a la cuidadora, professionalitzar les tasques, establir una comercialització conjunta i treballar de manera col·lectiva. La xarxa, doncs, és molt potent.

Què enteneu per “cura digna”?

À.G.: Ho inscrivim en el principi segons el qual les cures són clau en el sosteniment de la vida, i que és necessària una democratització de les relacions. A partir d’aquí, volem que els nostres recursos i l’experiència acumulada en l’àmbit de la salut integrativa s’orientin a millorar la salut de les persones cuidadores.

Fer xarxa ajuda a incrementar la incidència dels projectes?

E.I.: Sí, ens permet promocionar-nos, sostenir-nos amb altres entitats i que el màxim de persones coneguin que disposen d’una alternativa de cures domiciliàries. Una alternativa que s’entrecreua amb la visió de l’economia feminista, ja que els projectes es conceben perquè siguin perdurables, raó per la qual demanem la coparticipació de les administracions. I és que, fer-ho soles, és molt més difícil.

Autoria: 
Almena Cooperativa Feminista