Back to top

La Sarja, cooperativitzant la salut mental

Irene Moulas
17 Feb 2023

Un any després de constituir-se, l’entitat maresmenca amplia les seves accions d’acompanyament a professionals que treballen en l’àmbit de la psicoteràpia.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assegurat, fins i tot abans de la pandèmia, que una de cada quatre persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida. En un context postpandèmic, on la salut mental ha cobrat protagonisme, hi ha qui creu essencial apostar fermament per la prevenció i cercar noves fórmules per la intervenció.

Aquest és propòsit de La Sarja, una cooperativa d’acompanyament a professionals de la salut mental, el nom de la qual prové de “sarga”, un teixit obtingut en forma de làmina, de caràcter resistent, elàstic i flexible, resultat de l’encreuament i enllaç de sèries de diversos fils. Aquesta metàfora és la que utilitza l’entitat per descriure’s a si mateixa i explica com, des dels inicis, posa en pràctica els principis de la coherència, el treball en equip, la proximitat, la desestigmatització, el respecte, les cures, l’autonomia o la confiança.

Un abordatge sistèmic

Un dels objectius de La Sarja és la supervisió de casos compartits, atès que molts són d’alta complexitat i sovint una sola professional no pot sostenir o pensar en les possibilitats de recuperació. Ja ho diuen: dues ments pensants, millor que una. Conscients d’això, les integrants van decidir prendre la iniciativa i unir-se per apaivagar la seva sensació d’aïllament i soledat que sovint té lloc en l’àmbit professional.

Un cop presa aquesta decisió, el primer pas va ser posar-se en contacte amb CoopMaresme, que les va acompanyar per esdevenir cooperativa, un model d’organització que, segons comenten en una recent entrevista, “s’adapta completament als nostres valors” i les permet confluir amb altres experiències del sector socioeducatiu, comunicatiu i comunitari, com són les cooperatives Guspira, Talaia o L’Eixida.

La cooperativa ofereix un ampli ventall d’intervencions: des de conflictes laborals, passant per maternitats i paternitats, solitud, fins a la gestió de malestars corporals

En el cas de La Sarja, ofereix un ampli ventall d’intervencions en nombrosos àmbits: des de conflictes i discussions a nivell familiar, de parella i laboral, passant per maternitats i paternitats, alteracions en l’estat d’ànim, aïllament, solitud, dificultats en la creació de nous vincles, fins al control i la gestió de la ira, malestars corporals i un llarg etcètera.

També, com a fet distintiu, la cooperativa delimita el camp d’actuació al Maresme, on considera que cal dotar d’oportunitats i serveis d’aquesta mena a la població. “Creiem que les grans urbs ja estan concentrades de serveis, d’aquí el fet que plantegem aquesta descentralització amb una mirada més holística”, comenten. D’aquesta manera, el grup de dones psicòlogues, totes relacionades amb la comarca barcelonina, veuen acomplerta la seva vocació de treballar una psicoteràpia de caràcter sistèmica, relacional i constructivista.

 

Alternativa en alça

En línia amb La Sarja, cada cop són més les professionals de la salut mental que opten per constituir-se en cooperativa i participar en el marc de l’economia social i solidària. Així ho fan, per exemple, Cos Salut i Cooperativa Etcèteres, focalitzades en l’eix de la salut comunitària, o la mateixa Psicoopera. Experiències que, com La Sarja, volen acostar la psicologia a més persones i buscar preus perquè tothom pugui acollir-se al dret fonamental a tenir una teràpia accessible i de qualitat.

Enfront del col·lapse de la salut pública i l’ofensiva de la privada, iniciatives com La Sarja pren més significat amb vista a treballar en xarxa

Així doncs, enfront del col·lapse de la salut pública i l’ofensiva de la privada, iniciatives com La Sarja pren més significat amb vista a treballar en xarxa i atendre les necessitats de tothom, tant dels professionals com de les usuàries. En definitiva: posar al mig de l’activitat la vida de les persones. 

Autoria: 
Irene Moulas