Back to top

L’Enxarxada, irradiant comunicació ètica

Clara Isart
4 set. 2023

Amb només un any de vida, la cooperativa ha donat veu a diferents projectes que aposten per una comunicació transparent, amable amb les persones i rigorosament pulcre.

L’Enxarxada va ser fundada ara fa un any per l’Ainhoa i el Juanjo, dos activistes compromesos en la transformació i el canvi social. Ainhoa és animadora sociocultural i Juanjo tècnic de comunicació, i junts combinen un coneixement que connecta professionalitat, cura i inclusió. Treballen principalment amb associacions, cooperatives, iniciatives culturals i petites empreses que s’alineen amb la idea segons la qual “per fer una bona feina hem de creure en el projecte”, explica Ainhoa.

La cooperativa va sorgir davant la incomoditat amb què les grans empreses solen comunicar: “utilitzen un llenguatge agressiu i violent que no es dirigeix a les persones"

La iniciativa va sorgir quan tots dos es trobaven sense feina i sense “ganes de prolongar-se en espais on feia temps havien passat, perquè ja tenim una edat”, apunta Juanjo. I és així com van decidir fundar la cooperativa, preocupats per les mancances comunicatives que sovint s’han d’enfrontar les petites empreses, associacions o comerços locals; però també davant la incomoditat amb què les grans empreses solen comunicar. “Acostumen a utilitzar un llenguatge agressiu i violent que no es dirigeix a les persones”, opina Ainhoa.

Enfront d’aquesta tendència, l’Enxarxada orienta la tasca en la complicitat, la senzillesa en el missatge i, sobretot, en l’autonomia. “Observem que molts comerços petits que havien invertit molt per fer una pàgina web, després no la saben mantenir”, la qual cosa segons ells s’explica pel fet que “si no els ensenyes com tractar-la, acaben tenint-ne una gran dependència”. Per evitar aquest perjudici, Ainhoa i Juanjo ofereixen formacions a fi que els projectes amb què treballen assoleixin un grau d’autonomia òptim. I ho fan des de la confiança que suposa el model “rènting web”, consistent a rebre un pagament mensual per la tasca que desenvolupen en lloc de cobrar-la de cop. “És una idea que ve del màrqueting convencional i hem d’estudiar com la reinventem perquè entri reconvertida en el món cooperativista”, assenyalen. També, un cop enllestida la web, garanteix al client un seguiment per si, en cas que presenti algun problema, l’hagin de resoldre immediatament.

Pacificant la xarxa

En tot moment, l’Enxarxada fa de l’ètica el seu valor distintiu. Un concepte que, segons Juanjo, no s’utilitza gaire en el camp de les noves tecnologies i que respon a la voluntat de “fugir del llenguatge patriarcal per potenciar l’inclusiu, a més de practicar una comunicació no violenta i més humana”. Això implica -afegeix el tècnic de la cooperativa- evitar l’ús d’eines provinents del capitalisme digital, com són el Drive o Google, que al seu darrere “tenen un entramat empresarial del qual discrepem”. No sols això: amb la intenció d’anar més enllà, mira de potenciar les anomenades webs ecològiques, “perquè encara que no ho sembli, cada vegada que ens connectem a Internet llencem molt CO₂ a la terra”, adverteix Juanjo.

Amb tot, l’Enxarxada transmet un missatge clar als seus clients: “no es tracta de passar dels dos als dos mil seguidors de la nit al dia, sinó que els missatges que enviem siguin útils”. Un fet que, per la cooperativa, passa per no llançar-los en massa. “Si optem per enviar-los massivament, estarem fent un màrqueting agressiu. En canvi, si ho fem mica en mica, despertarem la curiositat de saber quan i quin serà el següent missatge”, explica Ainhoa.

També en aquesta línia, la cooperativista proposa quin tipus de missatge pot tenir l’impacte esperat. I cita un exemple: “si la meva mare veu una oferta, li dirà a la meva tieta, i ella segurament li farà saber a una altra persona, de manera que generarà una xarxa molt sòlida i útil. No es tracta, doncs, de perseguir la quantitat més gran de seguidors possible, sinó que aquests siguin de qualitat”.

Un dels projectes més recents en què s’ha involucrat l'Enxarxada és el Festival de Curtmetratges de l’Hospitalet de Llobregat

Un dels projectes més recents en què s’ha involucrat la cooperativa és el Festival de Curtmetratges de l’Hospitalet de Llobregat, que aquest 2023 ha complert divuit anys. Juanjo explica que “tenien una web i també estaven en diferents xarxes socials, però no acabaven de funcionar perquè no comptaven en ningú que centralitzés tot el que necessitaven”. Des de l’Enxarxada els han reformulat el portal, els han aconsellat com optimitzar la presència a les diferents plataformes digitals i els han avaluat les carències i les oportunitats que havien de tenir en compte. Una feina que, elaborada des de la cura, la transparència i l’ètica, ha reeixit després de “moltes hores dedicades a xerrades, reunions i a conèixer-nos personalment”.

Autoria: 
Clara Isart