Back to top

Grup La Pau: quan les cures arriben a la comunitat

Redacció
9 abr. 2024

Més de quaranta anys d’experiència donen al Grup La Pau la maduresa suficient per ser un projecte fort i cohesionat. Amb gairebé 170 socis i sòcies, ha esdevingut una de les companyies pioneres en la prestació de serveis de transport sanitari, adaptat i serveis preventius de Catalunya. Així ho expliquen les seves responsables, per qui “aquest capital humà i el tarannà social, proper i familiar, ha facilitat el creixement i que les nostres tasques millorin cada dia”.

La història de Grup La Pau té el seu origen l’any 1983, quan un grup de professionals i amics va unir-se per impulsar un projecte amb clara vocació de servei ciutadà. La constitució com a cooperativa es va realitzar amb un equip inicial de 13 persones i un capital que no sobrepassava les 1.300.000 pessetes, suficient per començar a operar a l’àrea de Badalona i rodalia, fins que l’any 2000 el Servei Català de Salut va adjudicar-li la concessió per desplegar-se des del Barcelonès Nord fins a la ciutat de Mataró.

La companyia no ha deixat d’ampliar la seva cartera de serveis, alhora que ha renovat la flota de vehicles per adaptar-la als últims avenços tecnològics

Al llarg d’aquestes dècades, la companyia no ha deixat d’ampliar la seva cartera de serveis, alhora que ha renovat la flota de vehicles per adaptar-la als últims avenços tecnològics. Un dels episodis claus va ser l’any 2020, quan va rebre el contracte per prestar els seus serveis a la xarxa de transport sanitari urgent (RTSU) del País. Això ha fet que la companyia hagi augmentat el seu volum en matèria de recursos humans i la xifra de negocis respecte de 2019.

També els darrers anys, Grup La Pau ha passat a atendre entitats públiques com els ajuntaments de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet, els consells comarcals del Maresme i del Barcelonès, així com l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

A hores d’ara, ofereix transport sanitari a pacients en situació crítica fins a l’hospital més proper, atén qualsevol situació d’emergència que es presenti en esdeveniments en els quals s’espera una important afluència de públic, tota vegada que inclou serveis preventius i de transports discrecionals, com ara el trasllat de persones amb mobilitat reduïda amb el màxim confort. “Finalment, el compromís i la implicació de tots els treballadors, però també el factor vocacional i cooperatiu, és el que ens diferencia davant del capital risc, les multinacionals i les empreses SL”, indiquen des del Grup La Pau.

La seva voluntat transformadora, sumada a una atenció eficaç, solidària, innovadora i de qualitat, ha convertit la cooperativa en una iniciativa pionera

Aquesta voluntat transformadora, sumada a una atenció eficaç, solidària, innovadora i de qualitat, ha convertit la cooperativa en una iniciativa pionera, que mitjançant el suport de la Fundació Seira, s’ha tornat a associar a la Federació de Cooperatives de Treball.

 

PODEU VEURE UNA BREU PRESENTACIÓ EN EL VÍDEO:

https://youtu.be/PRYvf1L48Tg

 

GRUP LA PAU, SCCL

Camí de la Pelleria, 11-21 

08916 Badalona (Barcelona)

Telèfon: 93 395 51 61

Mail: lapau@lapau.es

Web: Grup La Pau

 

 

Autoria: 
Redacció