Back to top

‘Ajudar a la gent gran’: un pont per a la inclusió social

Redacció
14 Feb 2023

Els alumnes de les escoles d’educació especial inicien, a partir dels 16 anys, una nova etapa de formació postobligatòria que segueix els programes de Transició a la Vida Adulta. Així ho fan els de l’Escola Crespinell, que entorn d’aquest programa, participen en la proposta “Ajudar a la gent gran”, a través de la qual ofereixen diferents suports als usuaris d’un servei residencial situat a prop del centre.

Acompanyats i tutoritzats pel seu professorat, els nois i noies amb discapacitat ajuden a resoldre necessitats a partir d’una metodologia d’aprenentatge-servei que, segons Ana Maria Peñalver, mestra de l’escola, té un caràcter transformador i incideix en el si de la comunitat.

‘Ajudar a la gent gran’, que s’inscriu en l’objectiu 10 de les Nacions Unides per a l’Agenda 2030, planteja que els participants posin en pràctica algunes de les habilitats i disciplines adquirides a l’aula (matemàtiques, llenguatge, etc.) a fi efecte de resoldre situacions al seu abast, la qual cosa els serà útil en l’etapa de transició a la vida adulta. “Aquests objectius faciliten que, en acabar la seva escolaritat, els joves estiguin preparats per construir un projecte de vida adequat i esdevenir ciutadans i ciutadanes de ple dret”, indica la professora de l’Escola Crespinell.

L’activitat consisteix en què, el dia previst, els participants es traslladen fins al complex de pisos protegits per a la gent gran. En arribar, contacten amb el responsable, que els enumera les tasques que hande realitzar, sigui anar a buscar les compres a la botiga, reciclar i recollir brossa (vidre, paper, envasos, etc.), com netejar el pati comunitari. Per Peñalver, “aquestes situacions fan que els alumnes aprenguin a organitzar-se per resoldre les incidències en convivència amb els altres i, de la mà del supervisor del grup, prendre les seves pròpies iniciatives”.

L’escola habilita un temps perquè els alumnes avaluïn l’experiència amb el tutor i observin si s’ha correspost amb els objectius fixats

Una vegada culminada l’activitat, l’escola habilita un temps perquè els alumnes avaluïn l’experiència amb el tutor i observin si s’ha correspost amb els objectius fixats en la proposta curricular. “També, amb l’ànim de conèixer l’eficàcia del servei, recollim l’opinió dels usuaris que n’han fet ús”, afegeix la mestra de l’Escola Crespinell, per qui “el desenvolupament del projecte potencia la imatge de les persones amb discapacitat com a membres actives d’una societat inclusiva”.

 

PROJECTE ‘AJUDAR A LA GENT GRAN’

Escola Crespinell SCCL

C/ Pantà, 7   08221 Terrassa

Telèfon: 93 780 55 33

Web: escolacrespinell.cat

 

SECCIÓ IMPULSADA AMB EL SUPORT DE: 

https://escolescooperatives.cat

 

Autoria: 
Redacció